KBG syndrom

KBG syndrom

Målgruppe
Personer i alle aldre med KBG syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om KBG syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosene og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
denne siden vil du finne praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.