Ungdom med fremadskridende sykdom under en stor paraply

Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden, fremadskridende sykdom

Målgruppe

Tjenesteytere som arbeider med ungdom og unge voksne med en sjelden, fremadskridende sykdom.

Eksempler på sjeldne, fremadskridende diagnoser:

  • adrenoleukodystrofi
  • Alexanders sykdom
  • arvelig spastisk paraparese
  • ataxia telangiectasia
  • Duchennes muskeldystrofi
  • dystrofia myotonika
  • Friedreichs ataksi
  • nevromuskulær sykdom
  • nevronal ceriod lipofuscinose
  • spinal muskelatrofi

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om kurset passer for deg.

Mål for kurset

Hvordan kan vi ivareta den enkeltes psykiske helse ved sjelden, fremadskridende sykdom?
På dette kurset vil vi ha fokus på kartlegging, forebygging og behandling av psykiske vansker hos ungdom og voksne med sjelden, fremadskridende sykdom. Se programmet for mer informasjon.

Les mer om fagkurs på Frambu her.


Kursavgift

Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.


Deltakelse via videokonferanse eller strømming

Hvis du ikke har anledning til å komme til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming. Dette er gratis.

For å delta via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Deltakere som deltar via videokonferanse, får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post. Send en e-post til video@frambu.no eller ring oss på 64 85 60 21 i god tid før kurset for å avtale videooverføring.

For å delta via strømming trenger du en datamaskin med internett-tilgang. Du finner lenke til strømmen på kurssiden (den du er på nå) når fagdagen starter. Klikk på denne og skriv inn e-postadressen din, så åpner sendingen seg. Deltakere som deltar via strømming får ikke kursbevis og kan ikke stille spørsmål og kommentere underveis.

Følg kurset direkte på nett her: