Sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp

Hvem er kurset for?

Denne uken holder Frambu kurs for barn og unge fra 0 til 18 år med sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer og eller fremadskridende forløp, og deres familier. Deltakernes tjenesteytere kan søke om å delta på deler av kurset.
Kurset er et samarbeid med Leve NÅ -enhet for samhandling, livskvalitet og lindring.

 

Hva ønsker vi med kurset?

Vi ønsker å ha fokus på familieperspektivet når ett eller flere barn i en familie har en sjelden diagnose som medfører sammensatte medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp. Kurset vil passe for noen, men ikke alle innenfor de aktuelle diagnosegruppene.
Programmet vil tilpasses familiene som får plass på kurset.

Dersom du lurer på om kurset kan være aktuelt for din familie, ta gjerne kontakt med faglig koordinator Rita Stige eller med-koordinator Monica Andresen.

Onsdagen i kurset vil det være et fagkurs. Se egen informasjon, program og påmelding i vår kurskalender. Familier som har plass på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset.

 

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.
Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Video fra kurset (krever passord)