Williams’ syndrom i grunnskolealder

Målgruppe
Barn og unge med Williams’ syndrom i grunnskolealder og deres pårørende og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om å leve med Williams’ syndrom. Det blir også mulig å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon.

Kurset arrangeres etter “Hvem er jeg”-modellen, hvor målet er å bidra til å stryke selvoppfatningen hos barna og ungdommen, og styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte. På kurset jobber voksne og barn med samme tema, med felles innledning og avslutning av dagene. Ut over dette får barn og ungdom et eget tilbud i Frambu barnehage og skole.

Vi tar blant annet opp følgende tema:

  • Kropp og helse
  • Ernæring
  • Sjelden og vanlig
  • Hvordan har jeg det?
  • Følelser
  • Psykisk helse – følelser og selvbilde
  • Familieliv og søsken
  • Ytelser, tjenester og individuell plan (IP)
  • Gruppesamtaler og erfaringsutveksling

Onsdag arrangerer vi fagkurset “Elever med Williams’ syndrom i skolen”, som deltakerne på familiekurset automatisk er med på. Denne dagen kommer flere fagpersoner til Frambu og kurset strømmes og overføres til videostudioer andre steder i landet.

Frambu vil i etterkant av kurset utarbeide et e-læringskurs med fokus på barn og unge med Williams’ syndrom i grunnskolen.

Her kan du lese mer om å delta på kurs på Frambu