Fagkurs om trisomi 13 og trisomi 18

Frambu inviterer til fagkurs tirsdag 21. mars rettet mot tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med personer med diagnosene trisomi 13 og trisomi 18. Du kan selv velge når du melder deg på om du vil delta på Frambu, eller delta digitalt. Program for dagen finner du under kurset i vår kurskalender. Søknadsfristen 12. mars gjelder for deg som vil komme til Frambu. Digitale deltakere kan melde seg på helt frem til fagkurset starter. 

07.12.2022

Vil du delta på ukeskurs om trisomi 13 og trisomi 18?

Frambu inviterer til kurs for personer i alle aldre med trisomi 13 eller trisomi 18 og deres familier. Kurset begynner mandag 20. mars og varer til fredag 24. mars. Denne uken vil programmet blant annet inneholde medisinsk informasjon, samspill og kommunikasjon, ulike temagrupper, workshop og erfaringsstemme. For detaljert innhold, se program for kurset. Søknadsfristen er 16. januar 2023.

30.11.2022

Kurs om X-bundet adrenoleukodystrofi

Frambu inviterer til kurs for voksne fra 18 år med X-bundet adrenoleukodystrofi fra 8. til 10. mars 2023. Her vil vi ta opp ulike tema rundt det å leve med en diagnose som medfører endret funksjonsnivå. Siste dag av kurset er en fagdag som også er åpen for tjenesteytere og fagpersoner. Søknadsfrist er 9. januar 2023. Les videre hvis du vil vite mer om dette kurset. 

24.11.2022

Spinal muskelatrofi – Hva trenger vi mer kunnskap om?

Har du eller noen i familien din spinal muskelatrofi? Eller kanskje du jobber for eller med noen med diagnosen? Da trenger vi dine tanker om hva det er viktig å få bedre kunnskap om. Les mer om hvordan du kan bidra her.

22.11.2022

Er du forelder eller søsken til en voksen person med sjelden diagnose?

Frambu inviterer til samling for pårørende til voksne med en av Frambus diagnoser 6. og 7. mars 2023. Målet med kurset er å styrke pårørendes mestring av sin rolle og situasjon. Vi vil blant annet ha fokus hvordan pårørende kan ta vare på egen helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Søk innen 9. januar hvis du vil være med!

11.11.2022

Tekstplakat med ord om helsepedagogikk

Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Våren 2023 tilbyr Høgskolen i Innlandet og Frambu studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser”. Emnet er på 15 studiepoeng og gjennomføres på deltid over et halvt år. Det har vært arrangert hver vår siden 2019, med fulle kull og gode tilbakemeldinger. Studiet er nettbasert og har digital oppstartsamling, fem webinarer og hjemmeeksamen. Noe for deg eller noen du kjenner?

04.11.2022