Grensesetting ved behov for assistanse

Mange med nevromuskulære sykdommer og andre liknende diagnoser har behov for praktisk assistanse i hverdagen. Slik hjelp er bra, men det er ikke alltid så lett å finne en god balanse mellom assistanse og egne grenser. Foreningen for muskelsyke har derfor laget en serie med informasjonshefter om assistanse og grensesetting rettet mot ulike målgrupper og situasjoner. Du finner dem her.

12.08.2020

Nytt nettkurs om arvelig spastisk paraparese rettet mot fastleger

I dette nye nettkurset rettet mot fastleger vil du lære om diagnosen hereditær spastisk paraparese/arvelig spastisk paraparese. Du får svar på hvilke spørsmål du som fastlege skal stille i en anamnese, og hvordan du gjennomfører en nevrologisk undersøkelse. Kurset går også kort gjennom oppfølging og behandlingsmuligheter.

24.06.2020