Eldre par

Trengs det et eget eldreombud? 

Regjeringen ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen og foreslo derfor opprinnelig å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Dette bli i etterkant endret til å bli et nasjonalt eldreombud. Nå er forslaget på høring. I Frambus høringssvar stiller vi spørsmål ved behovet for å opprette et slik ombud.

17.12.2019