Illustrasjon av paragraf-tegn

Ny opplæringslov fra august 2024

Første august 2024 trer det i kraft en ny opplæringslov for grunnskole og videregående opplæring. Målet med fornyelsen er å gjøre loven mer brukervennlig og presis. Den nye loven erstatter den gamle loven helt, men mye av det gamle videreføres på ulike måter. Les kort om de viktigste endringene her.

22.03.2024

Bilde av omslaget på boka #Boka om overgangsalderen"

Overgangsalderen – enkelt forklart

Hos kvinner mellom 40 og 50 år synker nivået av de kvinnelige kjønnshormonene i kroppen, og etter hvert slutter de å menstruere. Denne livsfasen kalles overgangsalderen, og kan by på en rekke ulike utfordringer for kvinner. En ny bok beskriver denne fasen med enkel tekst og bilder, for alle som ønsker informasjon som er lett å forstå..

08.03.2024

Tegning av en rekke personer med ulike diagnoser

Sjeldne diagnoser: Mer enn medisin

Sjeldne diagnoser handler om mye mer enn medisin. De fleste sjeldne diagnoser berører mange andre deler av livet i tillegg til det rent medisinske. Derfor trengs det kunnskap om disse diagnosene utenfor helsevesenet også.

29.02.2024

Bilde av Una Stenberg fra Frambu som intervjuer forfatter og mor Bente Berg

Hva er det med hjelpeapparatet?

Hver eneste dag får vi som jobber på Frambu telefoner fra fortvilte foreldre til barn og voksne med sjeldne diagnoser. De er fortvilte fordi de prøver å gjøre alt som står i deres makt for å ta godt vare på sine nærmeste, uten å få hjelpe de trenger. Vi vet i dag mye om hvordan pårørende opplever prosessene fram til de eventuelt får hjelp. Den nye boka “Hva er det med hjelpeapparatet?” handler også om dette.

15.11.2023

Barn som leter etter neste symbol på et symbolark, i samspill med en voksen

Hvordan lykkes med alternativ og supplerende kommunikasjon?

Den nederlandske avdelingen av International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) har laget en kort video om alternativ og supplerende kommunikasjon som viser eksempler på myter, fordommer og vellykket bruk av kommunikasjonshjelpemidler. Filmen er tekstet på norsk av ISAAC Norge. Du kan se den her:

 

Les mer om ISAAC Norge og organisasjonens arbeid for å bedre kommunikasjonsmulighetene til barn og voksne med omfattende kommunikasjonsvansker her: https://isaac.no/hva-er-ask/

01.07.2023

Kjenner du noen med sterkt begrenset kommunikasjon?

Forskningsprosjektet «Forstå meg!» ønsker å gjøre det mulig for mennesker med sterkt begrenset kommunikasjon å uttrykke mer av hvordan de har det. For å få til det, trenger forskerne å komme i kontakt med personer som ikke selv kan fortelle hvordan de har det. Kan du hjelpe?

10.03.2023

Tilbud om digitale søskengrupper

Er du mellom 12 og 16 år og har en bror eller søster med en sykdom eller funksjonsnedsettelse? Da kan du og en av dine foreldre delta i et digitalt søskengruppetilbud som del av et forskningsprosjekt.

14.02.2023

Gabriel W. Hoff

Hva betyr god livskvalitet for meg?

Gabriel Wilhelmsen Hoff er 26 år gammel og bor i Drøbak sammen med kjæresten sin og servicehunden hennes. Han har Duchennes muskeldystrofi og er første nesteleder i Handikapforbundets ungdomsorganisasjon. På Frambukonferansen 2022 delte han sine erfaringer og tanker om livskvalitet.

04.07.2022