Logo for Leve Nå

Livskvalitet når barnets helsetilstand blir stadig dårligere

Leve Nå er et treårig prosjekt som jobber for å styrke barnepalliasjon som fagfelt. Det handler om hvordan familier med alvorlig syke barn skal kunne leve et best mulig liv her og nå, fortalte prosjektleder Monica Andresen på Frambukonferansen 2022.

04.07.2022

Bilde av Cecilie Moe som snakker

Livet med Martin

Cecilie Moe har levd med og mistet et alvorlig sykt barn. På Frambukonferansen 2022 delte hun erfaringer fra livet med Martin og tanker om hvordan det har påvirket familien, både mens han levde og etterpå. 

04.07.2022

Gutt med alvorlig fremadskridende sykdom i basseng med hjelper

Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser

10. juni 2022 arrangerte Frambu og palliasjonsenheten Leve NÅ et halvdags fagkurs om barnepalliasjon ved sjeldne diagnoser. Nå kan du se opptak fra innleggene her.

01.07.2022