Temples syndrom

Det typiske for Temples syndrom er lav fødselsvekt- og lengde, påfallende lav muskelspenning og store spiseproblemer tidlig i livet. De ytre trekkene er uspesifikke, men litt framtredende panne og små hender og føtter er vanlig. Motoriske milepæler kan være forsinket. Kognitiv utvikling er påvirket hos noen. Tidlig pubertet er vanlig.

Gutt med Temples syndrom

Diagnosebeskrivelse

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.