X-bundet recessiv tilstand med utviklingshemning

X-bundet recessiv tilstand med utviklingshemning rammer flere menn enn kvinner. Menn har bare ett X-kromosom og har derfor større sjanse til å få sykdommer som skyldes gener på X-kromosomet, såkalte X-bundne, recessive tilstander.

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.