X-bundet recessiv tilstand med utviklingshemning

X-bundet recessiv tilstand med utviklingshemning rammer flere menn enn kvinner. Menn har bare ett X-kromosom og har derfor større sjanse til å få sykdommer som skyldes gener på X-kromosomet, såkalte X-bundne, recessive tilstander, som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke medfødte feil i nerve- eller immunsystemet og en rekke andre sykdommer.

Diagnosebeskrivelse

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.

Vil du dele dette med noen andre?