Opptak fra fagkurs

Tverrfaglig oppfølging ved Hereditær spastisk paraparese (HSP)

22.oktober 2021 ble det avholdt fagkurs om Hereditær spastisk paraparese (HSP). Målgruppe for fagkurset var ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber med personer med Hereditær spastisk paraparese (HSP). Videoene under er opptak fra dette fagkurset.

Fysioterapi ved Hereditær Spastisk Paraparese (HSP) ved Hildegunn Karlsen Lie og Petra Ahlvin Nordby var ett at temaene under det digitale fagkurset om tverrfaglig oppfølging ved diagnosen.

Psykologspesialist Krister Fjermestad refererte fra Frambu sin forskning om helserelatert livskvalitet hos personer med HSP.

Ingerid, som selv har diagnosen fortalte om sine erfaringer rundt fysioterapi og trening. Hennes fokus har hele tiden vært mestring både i forhold til trening, men også fungering i hverdagen.

Vil du dele dette med noen andre?