Forhold i tenner og munn

Det er beskrevet flere typiske funn i munnhule og kjever hos personer med Williams’ syndrom. Tannhelsepersonell bør derfor ha god kunnskap om diagnosen før en undersøkelse av munnhule og  tannbehandling.

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser tilbyr formidling av kunnskap og veiledning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell om orale og oralmotoriske problemer ved sjeldne diagnoser. Les senterets beskrivelse knyttet til kjever, ansikt og munnhule hos personer med Williams’ syndrom her.

(18. desember 2023)

Vil du dele dette med noen andre?