Narkose ved RTS

Narkose ved Rubinstein-Taybis syndrom

Hos barn og voksne med Rubinstein-Taybis syndrom kan det oppstå problemer under narkose. Vi anbefaler derfor at narkoselegen blir informert om den aktuelle personen har denne diagnosen.

To problemer kan forekomme:

  • Hos noen få pasienter har man sett hypersensitivitet (overfølsomhet) for narkosemiddelet suksinylkolin (succinylcholine), og dette kan forårsake hypertermi (høy temperatur/feber). Siden dette bare er sett hos noen få pasienter med RTS, og det totale antall intervensjoner og operasjoner hos pasienter med RTS, som trenger narkose, er høyt, synes risikoen for denne komplikasjonen å være meget liten.
  • Hos et betydelig antall pasienter med RTS, foreligger det en slapphet i muskulaturen i svelget (svelgveggen), som kan føre til at svelget klapper sammen (kollaberer) etter at det er gitt muskelavslappende medikament i forbindelse med narkosen. Dette kan føre til vansker med intuberingen (nedføring av tuben (plastslangen) til luftrøret). Dette problemet kan lett løses ved å intubere pasienten før man gir det muskelavslappende medikamentet. Siden kollaps i svelgveggen også kan skje i etterkant, vil mange pasienter trenge å være intubert i noe lenger tid, det vil si til de er helt våkne etter narkosen.

 

Denne orienteringen er skrevet av overlege David Bergsaker på bakgrunn av anbefalinger utarbeidet av professor Raoul CM Hennekam, Institute of Child Health ved Great Ormond Street Hospital i London og Academic Medical Centre i Amsterdam

 

Vil du dele dette med noen andre?