Hvordan forstå atferd ved Angelmans syndrom?

Målgruppe

Dette fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med Angelmans syndrom i alle aldre. Pårørende kan også melde seg på.

NB: Familier som deltar på denne ukens kurs om Angelmans syndrom er automatisk påmeldt denne dagen.

Mål for fagkurset

Gjennom dette fagkurset ønsker vi å øke deltakernes kunnskap om tilnærming til og forståelse av atferd ved Angelmans syndrom. Tema denne dagen er nevroutviklingsforstyrrelser ved Angelmans syndrom, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved Angelmans syndrom, og utfordrende atferd ved Angelmans syndrom -en praktisk tilnærming. Det vil være anledning til å sende inn spørsmål underveis, eller stille spørsmål fra salen. Se programmet for nærmere detaljer. 

Påmeldingsfrist for digital og fysisk deltakelse på fagkurs

Påmeldingsfristen den 28. april gjelder for fysisk deltakelse på Frambu. Påmeldingen for digital deltakelse er gratis og åpen frem til kurset starter.