Vil du bli med på Frambuleir?

Publisert: 13. desember 2022

Til sommeren blir det tre leire på Frambu. Leirene er delt inn i ulike aldersgrupper, og hvilken leir du skal søke er avhengig av hvilket årstall du er født. Frambuleir er åpen for barn, ungdom og unge voksne som har en diagnose som hører hjemme ved et av kompetansesentrene i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser, men man trenger ikke å ha mottatt tjenester tidligere. Husk å søke innen fristen 1. mars 2023

Treff andre og spreng grenser!

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurstilbud hvor deltakerne får prøve seg på egenhånd i tygge omgivelser, oppleve mestring gjennom deltakelse i nye situasjoner og aktiviteter og møte andre i liknende situasjon for å utveksle erfaringer og knytte nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Her kan du lese mer om hvordan det kan være å delta på Frambuleir

 

Oversikt over de leirene vi skal ha sommeren 2023: 

Frambuleir er et populært tilbud, og alle som søker vil få svar i slutten av mars/begynnelsen av april om de har fått plass eller ikke.

Vi håper du søker på leir!

 

 

Vil du dele dette med noen andre?