Ernæring

Ernæring

De fleste barn med Rubenstein-Taybis syndrom har spiseproblemer som små. Dette retter seg imidlertid som regel opp i løpet av de første leveårene. I skolealder utvikler noen av barna overvekt. Årsaken antas å være unormalt stor appetitt. Enkelte utvikler stor appetitt med påfølgende overvektsproblemer i forbindelse med pubertetsutviklingen. Dette er spesielt uttalt hos jenter.

Årsaker til overvekt ved Rubenstein-Taybis syndrom
Det er gjort en thyriodeahormonstudie i forhold til personer med Rubenstein-Taybis syndrom. Forskerne fant imidlertid ingen tegn til lavere thyriodeahormon eller resistens for dette hormonet hos gruppen. Det antas derfor at dette ikke er årsaken til overhyppigheten av overvekt som finnes i gruppen.

Årsaken til den økte appetitten er foreløpig ukjent. Det er foreslått at en ubalanse i serotoninnivåene i hjernen. Noen studie på dette foreligger dessverre ikke på nåværende tidspunkt. Dette bør derfor betraktes som en hypotese.

Tannhelse
Tannproblematikk inngår i ernæringsrelaterte problemer og er viktig å ha i bakhodet ved kostanbefalinger til eldre barn og ungdom med Rubenstein-Tabybis syndrom. Syndromet er forbundet med misdannelser i munnhulen, forsinket tannutvikling og  økt forekomst av misdannelser på tennene. Tennene er ofte av dårlig kvalitet og tannkjøttbetennelse er vanlig. For å unngå unødige tannproblemer, er det viktig å gjøre tennene så sterke som mulig ved å sørge for tilstrekkelig inntak av kalsium, vitamin D og fluor. I neste omgang er det ekstra viktig å unngå sukkerholdig mat og drikke utenom de faste måltidene.

Kosttiltak ved overvekt
Det er ikke grunnlag for å anbefale annen kost til denne gruppen enn det man gjør til befolkningen generelt. Anbefalingene i forhold til inntak av vitaminer og mineraler følger normalbefolkningen. I denne gruppen er det imidlertid ekstra viktig å følge opp og kontrollere inntaket av vitamin A, Vitamin D og kalsium.
 
Man bør spise 3 – 4 måltider per dag. Forsøk å unngå småspising mellom måltidene.    

Maten bør være mest mulig variert. Magert kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker og et rikelig inntak av fiber anbefales. I forbindelse med vektreduksjon bør en ikke bare fokusere på fett i kosten, men også på inntak av enkle karbohydrater. Dette for å oppnå et mest mulig stabilt blodsukkernivå mellom måltidene.
 
Karbohydratkildene i kosten bør være mest mulig uraffinerte. Med dette menes at brød og kornprodukter bør være grove. Kornblandinger og lignende bør ha høyt fiberinnehold og ikke være tilsatt sukker, honning eller annet søtningsmiddel.
Et rikelig inntak av ulike grønnsaker er anbefalt. Dette bidrar med mange vitaminer, mineraler og fytokjemikaler som gir god helseeffekt på kort og lang sikt.
Unngå stort inntak av sukkerholdig brus, saft, juice og melk mellom måltidene. Sukkerholdig saft og brus bør i tilegg kun unntaksvis benyttes som måltidsdrikke.

Velg magre produkter. Fokusér først og fremst på å redusere fettinnhold i kjøtt og meieriprodukter. Det er bedre for helsen med vegetabiliske og marine kilder for fett. Husk at en del ferdigprodukter kan inneholde mye fett. Dersom du er i tvil, les næringsdeklarasjonen på produktet og let deg frem til de magre alternativene.

Alle har lov til å unne seg litt godsaker en gang iblant. Det er viktig at også den som forsøker å redusere vekten gjør dette. På den måten kan man unngå at man plutselig “sprekker” og spiser masse usunt. Boller og vafler inneholder beskjedne menger fett og er gode alternativer til andre typer kaker som ofte inneholder betydelige mengder fett og sukker. Snacks inneholder ofte store mengder fett. Popkorn er derimot et magert og godt alternativ til potetgull, nøtter, saltstenger og lignende.

Denne artikkelen ble skrevet i 2002.

Vil du dele dette med noen andre?