Systematisk ernæringsarbeid hjelper personer med utviklingshemning som har økt risiko for helseplager

Systematisk ernæringsarbeid hjelper personer med utviklingshemning som har økt risiko for helseplager

Manglende ernæringskompetanse for personer med utviklingshemming har vært en utfordring i lengre tid, og noe Frambu har sett som viktig å bidra inn i. Derfor arrangerte Frambu to fagkurs i april 2021 om dette tema. Det første kurset fokuserte på systematisk kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming. Det andre kurset så nærmere på ernæringsbehandling ved tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom. Målgruppen for kursene var kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemning.

19.05.2021

Bilde av person som skriver på mobiltelefon

Stadig flere metabolske forstyrrelser kan behandles

Forskningen finner stadig frem til nye behandlingstiltak for stadig flere metabolske forstyrrelser. Ofte handler disse om allment tilgjengelige og forholdsvis rimelige ernæringstiltak. Noen ganger trengs det mer avansert behandling, som gen- eller enzymterapi.

14.04.2021

Måltid med bistand

Ernæring og utviklingshemming

Torsdag 8. oktober 2020 arrangerte vi webinar om ernæring for ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning eller jobber med ernæringsfaglige oppgaver knyttet til målgruppen. Nå kan du lese en kort oppsummering av alle innleggene her.

26.10.2020

Grillmat på tur

Bok: Ernæring ved utviklingshemning

Boka “God mat for kropp og helse” handler om hva som kreves for å lykkes i ernæringsarbeidet for personer med utviklingshemming, med kunnskap om ernæring og helse, diettbehandling, motivasjon og systematikk i arbeidet. Boka er redigert av Frambus kliniske ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm i samarbeid med Svein Olav Kolset, som er professor i ernæring og far til en voksen mann med CHARGE syndrom.

24.10.2019

Bilde av mann som ligger i rullestol

Ernæring ved spinal muskelatrofi

Ernæring ved spinal muskelatrofi

Barn og unge med spinal muskelatrofi har økt risiko for å utvikle ernæringsrelaterte helseutfordringer som underernæring og overvekt, men dette kan være utfordrende å avdekke og behandle. Det går frem av den nye artikkelen “Ernæringsbehandling av pasienter med spinal muskelatrofi – en litteraturstudie”.

 

Artikkelen er skrevet av Frambus kliniske ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm i samarbeid med Svein Olav Kolset fra Universitetet i Oslo og Magnhild Rasmussen fra Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) og ble publisert i Norsk Tidsskrift for Ernæring i desember 2018.

Sammendrag

Barn og unge med spinal muskelatrofi har økt risiko for å utvikle ernæringsrelaterte helseutfordringer og kan ha behov for ulike typer ernæringstiltak. God ernæringsutredning og behandling er derfor en viktig del av det tverrfaglige tilbudet til personer med spinal muskelatrofi.

Artikkelen undersøker kunnskapsgrunnlaget for ernæringsbehandling av barn og unge med SMA. De ernæringsfaglige problemstillingene omfatter økt risiko for underernæring og overvekt, men kan være utfordrende å avdekke på grunn av endret kroppssammensetning i forhold til ordinære vekstkurver. Tygge- og svelgevansker, redusert energibehov, redusert toleranse for faste, at mageinnhold strømmer tilbake opp i spiserøret og at tarmbevegelsene ikke fungerer normalt, kan komplisere ernæringsbehandlingen. Aktuelle ernæringstiltak inkluderer konsistenstilpasset kost, energiberiket eller energiredusert kost, tilskudd av essensielle næringsstoffer og ernæring gjennom sonde.

Les hele artikkelen her:
Ernæringsbehandling av pasienter med spinal muskelatrofi – en litteraturstudie

.

08.01.2019