Nærbilde av mann med bekymret uttrykk

Voksne med sjeldne diagnoser har mer frykt og psykiske plager knyttet til Covid-19

Voksne med sjeldne diagnoser har vært reddere for Covid-19 og opplevd flere psykiske plager enn befolkningen for øvrig de siste to årene. Det viser forskning som Frambu deltar i. Vi anbefaler  fagpersoner å ta opp bekymringer knyttet til Covid-19 og psykisk helse med personer med sjeldne diagnoser, og å sette i verk tiltak for å bedre situasjonen etter behov.

30.01.2022

Illustrasjon som viser personer med sjeldne diagnoser som føler seg utenfor fellesskapet

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse – også personer med sjeldne diagnoser. Mange kan føle seg alene om å være i sin situasjon, men det er mange i Norge med en sjelden diagnose. I anledning verdensdagen for psykisk helse gir Frambus psykologer korte råd om hva du kan gjøre hvis du opplever ensomhet.

08.10.2021

Bilde av en av deltakerne i boka

Ny bok gir ungdom med en sjelden diagnose en stemme

I boka Blikkstille – en bok om de sjeldne forteller femten ungdommer om hvordan det er å leve med en sjelden diagnose. Noen har et annerledes utseende som gjør at folk stirrer, andre blir ikke trodd når de ikke kan gjøre det de andre gjør – fordi diagnosen begrenser dem, men ikke synes. Alle har de en unik stemme å dele.

09.12.2016

Tre unge jenter holder rundt hverandre

Kunnskap om psykisk helse kan styrke selvbildet

Ungdom, og spesielt unge med en diagnose som gjør at de skiller seg ut fra gjennomsnittet, kan oppleve mange utfordringer. Å lære om psykisk helse kan gjøre dem bedre rustet til å takle dårlig selvbilde og mobbing.

06.09.2016