1q21.1 delesjon

For lite eller for mye kromosommateriale er den vanligste årsaken til medfødte utviklingsavvik. 1q21.1 delesjon er en sjelden kromosomfeil som innebærer tap (delesjon) av genmateriale på kromosom 1. Fordi kromosomforandringen ikke er synlig i mikroskop, kalles den også iblant for 1q21.1 mikrodelesjon. Kromosomforandringen kan gi stor naturlig variasjon, fra normal psykomotorisk funksjon uten symptomer til betydelige sammensatte vansker og hjelpebehov. 1q21.1 delesjon øker risikoen for kognitiv funksjonsnedsettelse, atferdsvansker og utfordringer med mental helse.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle. 

En gutt med diagnosen

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.