Psykologisk fungering

Behavior Associated with Fragile X Syndrome and SmithMagenis Syndrome. J Autism Dev Disord. 1. februar 2012;42(2):201–9. Nag HE. SmithMagenis syndrom: Atferd [Internett]. 2017 [sitert 7. oktober 2020]. Tilgjengelig på: https://www.youtube.com/watch?v=VjG6camnfo0…

Rapport fra kurs om Smith-Magenis’ syndrom

kurset var å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om hvordan det kan være å leve med SmithMagenissyndrom i ulike aldre og livsfaser. Kort om diagnosen SmithMagenis’…

Autismespekterforstyrrelser (ASF)

…de Langes syndrom Dystrofia Myotonica Fragilt X syndrom Klinefelters NF1 Noonans syndrom Prader-Willis syndrom Rubinstein Taybis syndrom SmithMagenissyndrom Sotos syndrom Turner syndrom Williams syndrom Phelan McDermids syndrom Potocki-Lupskis…

Doktorgradsdisputas om Smith-Magenis’ syndrom

å delta. SmithMagenis syndrom medfører utviklingshemning, medfødte misdannelser, overvekt, nevroutviklingsforstyrrelser og en forstyrret døgnrytme. I tillegg har barn og voksne med Smith Magenissyndrom ofte karakteristiske egenskaper som er spesielt…

Utfordrende atferd hos elever med Smith-Magenis’ syndrom

undervisning av barn med SmithMagenissyndrom. Les hele artikkelen her: School Staff’s Experiences and Coping Related to the Challenging Behaviour of Children with SmithMagenis Syndrome in Schools: A Q Methodological…

Litteratur og lenker

Med Genet 1998;81:186-91 Lenker Norsk forening for SmithMagenis syndrom Föreningen SmithMagenis i Sverige SmithMagenis Danmark SmithMagenis foreningen i Storbritannia Orphanet Europeisk database med beskrivelser av sjeldne diagnoser å engelsk, fransk,…

Smith-Magenis’ syndrom: Atferd og kommunikasjon

Målgruppe Fagpersoner og andre som jobber med personer med SmithMagenis syndrom Hensikt Personer med SmithMagenissyndrom viser ofte ulike typer atferd som oppfattes som utfordrende i familien, på skolen eller…

Kort rapport fra kurs om Smith-Magenis’ syndrom i 2016

større og mindre grupper. SmithMagenis syndrom (SMS) fører med seg utviklingshemning av lett til alvorlig grad (enkelte har ikke utviklingshemning), et typisk utseende og en del felles atferdstrekk. Atferdsmessig medfører…