Bulgaria: EmpoweRARE

Frambu var partner i prosjektet EmpoweRARE i Bulgaria.

Bakgrunn
I Bulgaria er det vanskelig å få tak i diagnosespesifikk kunnskap om sjeldne diagnoser både for personer med en sjelden diagnose og tjenesteytere. Det er ikke opprettet kompetansesentre og det er ingen sosiale og medisinske tjenester rettet mot denne gruppen. Prosjektet EmpoweRARE ble etablert for å synliggjøre behovet for slike tilrettelagte tiltak.

The Bulgarian Huntington Association står bak prosjektet, som inkluderer alle typer sjeldne diagnoser. Prosjektledelsen søkte om finansiell støtte fra The European Economic Area Grant (EEA Grants), eller det vi på norsk kaller EØS-midler. Midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i 15 utvalgte medlemsland innen EU. For å kunne søke om slike midler, må en organisasjon i disse landene ha en norsk partner. Frambu har erfaring fra tilsvarende prosjekter i flere land, og sa ja til å delta her også.

EmpoweRARE-prosjektet fikk midler for 2020 og 2021, men ble forsinket på grunn av covid-pandemien.

Frambu bidro med erfaring og kunnskap i arbeidet med å styrke og synliggjøre behov for tiltak som kan bedre situasjonen for personer med sjeldne diagnoser i Bulgaria. Empowerment sto sentralt i prosjektet, som hadde som mål å utvikle tiltak for å øke sosial deltakelse og engasjement hos målgruppen. Målet var å få økt fokus på og endre den sosialpolitiske tilnærmingen til feltet i Bulgaria.

Les mer om prosjektet her: empowerare.eu

.