Ungarn

Frambu har vært partner for organisasjonen for sjeldne diagnoser og Williams’ syndrom i Ungarn. De søkte om EØS-midler i 2013 og fikk midler til blant annet

  • prosjekter som å bli voksen med en sjelden diagnose
  • et prosjekt om å hvordan å aktivisere seg i voksen alder

Prosjektene var spesielt rettet mot sjeldne diagnoser med utviklingshemning.

Dessverre ble EØS-midlene til Ungarn trukket tilbake i 2021 på grunn av endringer i styresettet i Ungarn. Organisasjonene har derfor for tiden ikke mulighet til å søke om EØS-midler.

.