Portugal

Fra og med 2016 til og med 2018 hadde Frambu et partnerskap med sjeldne diagnoser i Portugal. Frambu bidro i forbindelse med etablering av et sjeldensenter i Portugal – Casa dos Marcos. Senteret ble bygget med annen finansiering, men ved hjelp av EØS-midler kunne Frambu bistå med veiledning og innspill om hvordan man kan arrangere kurs, formidle kunnskap og liknende.

I 2021 ble Frambu kontaktet av organisasjonen ANDO Portugal, som ønsket oss som partner i et prosjekt om å leve med et annerledes utseende. Frambu deltok digitalt i prosjektet, som ble gjennomført og avsluttet i 2023.

.