Tsjekkia: Kompetansedeling

I Tsjekkia har Frambu hatt et samarbeid med Motol University Hospital in Prague. 

  • Det første prosjektet var etablering av et senter for sjeldne diagnoser på universitetssykehuset. Prosjektet varte fra 2012 ti 2017 og ble gjennomført med Frambu som partner i samarbeid med avdeling for medisinsk genetikk på universitetssykehuset på Haukeland. Her var det blant annet studiebesøk på Frambu og kompetanseutveksling blant leger/helsepersonell.
    .
  • Siden har Frambu vært partner i et prosjekt for diagnostisering av rom-barn med sjeldne diagnoser på Motol Universtity Hosptal. Prosjektet ble avsluttet høsten 2023.

Begge prosjektene ble finansiert med EØS-midler.

.