Referat fra kurs om voksne med nevromuskulære tilstander

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander arrangerte i desember 2015 kurs for fysioterapeuter som jobber med  behandling, hjelpemidler, ernæring og/eller lungefunksjon hos personer med nevromuskulære sykdommer. Les rapport fra kurset her.

22.04.2016

Tilrettelegging for elever med nevromuskulær sykdom

Mange foreldre må kjempe for at barna skal få riktig tilrettelegging og tilgjengelighet i skolen. Nå har Foreningen for muskesyke gjennomført en spørreundersøkelse om hvordan det egentlig står til med tilgjengeligheten for barn med nevromuskulære sykdommer i grunnskolen. Resultatene er samlet i et hefte om hva som fungerer bra og hva som bør bli bedre.

19.02.2016