Illustrasjon som viser en ung jente i rullestol som sitter ved et skrivebord og blar i en bok

Forslag til ny opplæringslov – Frambus kommentarer

Forslaget til ny opplæringslov var på høring før nyttår. Frambu har sendt inn kommentarer på en del punkter vi mener kan være spesielt viktige for personer med sjeldne diagnoser. Les mer om innspillene våre her.

13.01.2022

Spesialpedagogisk inkludering i barnehage og skole

Hvordan kan vi inkludere og tilrettelegge for alle i lek og læring i barnehagen og skolen? Det er temaet i Statpeds bok “Fellesskap i lek og læring – Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv”. Du kan laste den ned gratis her.

03.02.2021

Trygghet før skolestart

Det er ikke bare foreldre som er spent når et barn skal begynne på skolen. Lærere og skoleledere forbereder seg også – og kanskje spesielt når de får vite at det skal begynne et barn med sjelden diagnose hos dem.

03.03.2020

Spesialpedagogiske rettigheter og muligheter ved overgangen til skole

Spesialpedagogiske rettigheter og muligheter ved overgangen til skole

Alle elever har rett til en tilpasset opplæring, og alle skoler har plikt til å legge til rette for gode utviklings- og læringsmuligheter. Men hvilke rettigheter har egentlig elever med en sjelden diagnose i overgangen til skole?

Pedagogisk rådgiver Marianne Bryn gir i denne videoen en kort oversikt over aktuelle paragrafer i lovverket, før hun ser på hvordan skolen både er en læringsarena og en sosial arena. Bryn ser også nærmere på enkeltvedtak, sakkyndige vurderinger, individuell opplæringsplan og kartlegging av elever med tester. Målet er å få best mulig utbytte av opplæringen.

30.06.2018

Forside brosjyre om it hjelpemidler

Nytt hefte: IT–hjelpemidler for bevegelseshemmede

Nytt hefte: IT–hjelpemidler for bevegelseshemmede

Foreningen for muskelsyke har gitt ut et hefte om hjelpemidler som kan gjøre det enklere og bedre å bruke stasjonær datamaskin.

Heftet har et eget kapittel om hjelpemidler i skolen, og forteller også om mulighetene gjennom NAV hjelpemiddelsentralen og den kommunale førstelinjetjenesten.

 

Les hele heftet her: IT-hjelpemidler for bevegelseshemmede

02.03.2018