Hjelpemidler og tjenester for personer som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon

Publisert: 7. juni 2019

Voksen og barn kommuniserer med symboler

Mange med sjeldne diagnoser kan ha nytte av ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon. Men hvem gjør egentlig hva på dette området?

Personer med lite eller ikke noe talespråk har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å forstå og gjøre seg forstått. ASK er et samlebegrep for alt som kan hjelpe en person til å kommunisere.

Statped har nylig laget en veileder om hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.

Målgruppen for veilederen er deg som er ansatt i barnehage, skole eller voksenopplæring eller har eller skal ha ansvar for personer som trenger ASK. I veilederen defineres hjelpemidler som kommunikasjonshjelpemidler og tjenester som kartlegging, utredning, rådgivning, veiledning og liknende.

Veilederen er utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, habiliteringstjenesten og NAV hjelpemiddelsentral.

Vil du dele dette med noen andre?