2q37 delesjonssyndrom

Tilhører gruppen Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker.

Det er stor variasjon i hvordan 2q37 delesjonssyndrom arter seg. De typiske ytre trekkene er relativt lav høyde, kompakt kroppsbygning, korte fingre og tær og rund ansiktsform. Forsinket utvikling og atferdsvansker er vanlig. Ikke alle har påvirkning av kognitiv funksjon, men utviklingshemming av ulik grad kan være en del av syndromet.

I beskrivelsen under omtaler vi det som er mest typisk for diagnosen. Hovedfokus er rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir mindre omtalt. Fordi det kan være store forskjeller innen diagnosegruppen, vil ikke alt vi beskriver gjelde for alle.

Ikon for

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.