Barn med Williams' syndrom leker ute

Nettkurs om Willliams’ syndrom: Tilrettelegging i grunnskolen

Vi har laget et nettkurs for lærere, miljøterapeuter, vernepleiere, assistenter og andre som jobber i grunnskolen eller møter barn og ungdom med Williams’ syndrom i andre sammenhenger. Her deler vi grunnleggende kunnskap om diagnosen og hvordan vi kan legge best mulig til rette for barn og ungdom med denne diagnosen.

25.02.2021

Nytt nettkurs: Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Jobber du i barnehage, skole eller skolefritidsordning? Eller har du et barn med en sjelden diagnose som snart skal begynne på skolen? Da kan vårt nye nettkurs være nyttig for deg. Det handler om hva som kan være spesielt med å begynne på skolen når man har en sjelden diagnose. Kurset er gratis og varer i ca 1 time.

05.05.2020

Voksen mann som smiler

Voksne med utviklingshemning har rett til et helsefremmende kosthold

Voksne med utviklingshemning har ofte helseutfordringer knyttet til kosthold. Nylig ble det avdekket mange helserelaterte avvik i kommunale tjenester til denne gruppen. Det trengs bedre ernæringsarbeid for at gruppen skal få oppfylt sin lovfestede rett til et helsefremmende kosthold.

24.10.2019

Barn med Williams syndrom sitter ved et bord

Vil du delta på kurs om Williams’ syndrom?

Vil du delta på kurs om Williams' syndrom?

Fra 3. til 7. juni 2019 arrangerer vi kurs for barn og unge med Williams’ syndrom i grunnskolealder og deres pårørende og tjenesteytere. Søknadsfrist er 12. april.

13.02.2019

Williamsbarn

Kort rapport fra kurs om Williams’ syndrom

Fra 6. til 10. juni 2016 arrangerte Frambu kurs om Williams’ syndrom for barn og unge opp til 18 år og deres pårørende og tjenesteytere. Les kort rapport fra kurset her.

13.06.2016