Fysioterapi

Gutt med Duchennes muskeldystrofi i rullestolFysioterapeuter har et stort ansvar for å følge opp barn og unge med nevromuskulære sykdommer, som ofte har behov for tett oppfølging. Samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten er en forutsetning, ettersom kunnskapsutviklingen skjer raskt og behovet for justeringer i oppfølgingen er stort. I tillegg kan fysioterapeuten få en sentral oppgave i å vurdere virkninger av nye medisinske behandlingsmetoder. Fortsatt vil det være viktig å planlegge for og fastholde en helhetlig tankegang i habiliteringsprosessen av personer med nevromuskulære sykdommer.

Fagpersoner fra Frambu, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander og andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus har beskrevet hvordan denne oppfølgingen bør skje i en artikkel i Fysioterapeuten nr 9/2017. Du kan lese hele artikkelen her:

Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære tilstander: Duchennes muskeldystrofi  

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i april 2018

Vil du dele dette med noen andre?