Nye muligheter for behandling ved SMA

Det er i løpet av få år skjedd svært mye gledelig i forhold til årsaksrettet behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

I februar 2018 ble Spinraza (Nusinersen) godkjent til behandling på gitte vilkår til barn med nydiagnostisert SMA. Spinraza er et legemiddel som øker produksjonen av virksomt protein og må settes inn i spinalvæsken med jevne mellomrom for å virke.

I mars 2021 ble Evrysdi (Risidiplam) godkjent i den europeiske legemiddelkommisjonen til behandling ved SMA fra 2 måneders alder. Evrysdi har en liknende virkningsmekanisme som Spinraza og øker tilgangen til virksomt protein. Det avventes videre vurdering av det norske legemiddelverket. Til forskjell fra Spinraza kan Evrysdi tas gjennom munnen eller via gastroenteral sonde.

Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) er en genterapi og ment som en engangsbehandling ved SMA. Genterapien er metodevurdert og beslutningsforum for nye metoder ga i oktober 2021 grønt lys til å starte opp med behandling etter visse kriterier.

11. april 2023 kom beslutningen om at også voksne med spinal muskelatrofi nå kan få den kostbare medisinen Spinraza. I tillegg vil også barn med SMA type 3b nå kunne få behandlingen. For å være aktuell for behandling, må en rekke kriterier være oppfylt. Les mer om dette her

Felles for disse nye, årsaksrettede behandlingene er at virkningen er best når behandlingen starter tidlig. Derfor er nyfødtscreening en viktig forutsetning for best mulig resultat. Etter en høringsrunde og en forskriftsendring i Forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte, ble SMA innlemmet i den norske nyfødtscreeningen fra 1. september 2021. Norge var det første landet i Europa til å ta i bruk slik screening for SMA.

Les mer om behandling med Spinraza/Nusinersen hos barn og ungdom med SMA her

Les mer om behandling med Zolgensma hos barn opptil 18 måneder her

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i april 2023

.

 

Vil du dele dette med noen andre?