Graviditet og fødsel hos kvinner med muskelsykdom

Kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn, har ofte spørsmål om svangerskap og fødsel. Ofte stiller de seg spørsmål som dette:

  • Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen? 
  • Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med om hun ikke har det? 
  • Kan muskelsykdommen bli verre under eller etter graviditet og fødsel? 
  • Hvordan opplever muskelsyke mødre situasjonen hjemme med et lite barn?

 
Det er begrenset kunnskap om mye av dette, men noe litteratur finnes. Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge har satt sammen noe av denne informasjonen i et eget informasjonshefte. Spesiell informasjon om enkelte diagnoser er omtalt i egne avsnitt. 
 
Du finner informasjonsheftet her: 
Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer
 

Vil du dele dette med noen andre?