Norsk kompetansesamarbeid om nevromuskulære sykdommer

For å sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir ivaretatt i tråd med forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, er det etablert et samarbeid mellom Frambu, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved Oslo universitetssykehus og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dette kalles Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid. Nevromuskulært kompetansesenter har et overordnet ansvar for koordinering av tilbudet til denne brukergruppen.

Les mer om kompetansesamarbeidet her
.

Kontaktinformasjon

 

 

Vil du dele dette med noen andre?