Informasjon til andre

Å gi nok informasjon om diagnosen til andre, er viktig for å unngå misforståelser og sosial ekskludering.
Med tilstrekkelig informasjon er det lettere å forstå personen med DM1 og møte hen på riktig måte.

Informasjon i barnehage og skole

Mange barn med DM1 opplever at de blir fortere slitne enn andre barn. I perioder trekker de seg bort fra både aktiviteter, og andre barn, fordi de har behov for pauser. Noen blir beskyldt for å være late, uinteresserte eller umotiverte fordi de ikke er like utholdende som andre. Jevnaldrende kan bli utrygge eller frustrert, fordi barnet med DM1 ikke alltid reagerer som andre. Lærere kan bli usikre på hvor mye de kan kreve av innsats fra en elev med DM1.

Foreldre til barn med DM1 må vurdere om de skal informere om barnets diagnose til andre barnehagebarn, medelever, deres foreldre og ansatte i barnehage og skole. Mange barn og ungdommer med DM1 forteller at de har brukt mye energi på å holde diagnosen skjult og opplever det som en lettelse å forklare hvorfor de ikke orker like mye som andre.

Foreldre, sammen med barnet selv, må avklare med personalet i barnehage og skole om hvordan de skal informere.

Hvem skal ha informasjon?

Hvor mye skal vi informere om?

Hvordan skal vi gi informasjon?

Personalet i barnehage og skole må være klar over barnets jevnaldrende og deres foreldre kan reagere ulikt på den informasjonen de får. Personalet må på forhånd ha diskutert, og blitt enige om, hvordan de skal håndtere ulike reaksjoner.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i juni 2023.

Vil du dele dette med noen andre?