Livskvalitet ved sjeldne diagnoser

Publisert: 15. september 2022

To personer som snakker sammen og ler

Hva er det egentlig som kjennetegner et godt liv? Det var hovedtemaet på Frambukonferansen 2022. Gikk du glipp av den? Du kan se alle innleggene i opptak eller lese oppsummeringer fra dem her.

Frambukonferansen 2022 hadde tittelen “Sjeldent lykkelig” og var rettet mot personer med en sjelden diagnose og deres pårørende, representanter for diagnoseforeninger, fagpersoner som arbeider med personer med sjeldne diagnoser, beslutningstakere, politikere og andre som er engasjert i dette feltet.

Gjennom faglige bidrag, samtaler og personlige historier forsøkte vi å nærme oss svar. Se vår oppsummering av innleggene her

Se hele konferansen i opptak her:

 

Dagen ble avsluttet med utekonsert med Torshovkorpset og møte med representanter fra diagnoseforeningene Frambu samarbeider med.

Torshovkorpset i aksjon på Frambu

Musikkglede

.

Vil du dele dette med noen andre?