Graviditet og fødsel

Illustrasjon av gravid kvinne som sitter i rullestolKvinner med arvelige, nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn, har ofte spørsmål om svangerskap og fødsel. Ofte stiller de seg spørsmål som dette:

  • Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen?
  • Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med om hun ikke har det?
  • Kan muskelsykdommen bli verre under eller etter graviditet og fødsel?
  • Hvordan opplever muskelsyke mødre situasjonen hjemme med et lite barn?

Det er begrenset kunnskap om mye av dette, men noe litteratur finnes. Nevromuskulært kompetansesenter har samlet en del av denne informasjonen i et eget informasjonshefte. Informasjon om bestemte diagnoser er omtalt i egne avsnitt.

Du kan lese hele informasjonsheftet her:
Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

.

Vil du dele dette med noen andre?