Medisinsk beskrivelse av Charcot-Marie-Tooths sykdom

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid (Nevromuskulært kompetansesenter, Enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander og Frambu) samarbeider om å ha spesiell kompetanse om diagnosen. Vi har utarbeidet en felles medisinsk beskrivelse av diagnosen som er publisert på helsenorge.no.

Du kan lese den her: Charcot-Marie-Tooths sykdom

Se kritisk informasjon om diagnosen her (diagnosekort)
.

Les mer om nevromuskulære sykdommer her

.

Vil du dele dette med noen andre?