Bremsende medisiner for arvelig ataksi?

Per dags dato finnes det dessverre ingen helbredende behandling for arvelig ataksi, men det jobbes aktivt for å finne frem til medisiner som kan bremse sykdomsutviklingen. Imens vet vi at fokus på tverrfaglig behandling, god behandling av symptomer og forebyggende tiltak for å forhindre annen sykdom kan gi bedre livskvalitet og økt livslengde.

Ataksigruppen på Oslo universitetssykehus følger hele tiden med på forskningen som skjer og har oppdatert kunnskapen de har om anbefalt behandling her: Bremsende medisiner for arvelig ataksi

.

Vil du dele dette med noen andre?