Arvelig nevropati med tendens til trykkbetingede lammelser (HNPP)

Også kjent som hereditær nevropati med trykkpareser, arvelig nevropati med trykkpareser, arvelig trykknevropati og hereditær nevropati med tendens til trykkbetingede lammelser. På engelsk kalles tilstanden hereditary neuropathy with liability to pressure palsies, som forkortes HNPP. 

Tilhører gruppen arvelig polynevropati

Polynevropatier er sykdommer som påvirker funksjonen til de perifere nervene. Polynevropati betyr at sykdomsprosessen rammer mange nerver. HNPP tilhører en gruppe arvelige polynevropatier kalt Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT). Dette er en gruppe med mange ulike undergrupper avhengig av arvegang og nerveskade. HNPP skiller seg en del fra de fleste andre undergruppene av CMT ved at HNPP ofte gir asymmetriske plager, og fordi skademekanismen på nerven er noe annerledes. Derfor omtales HNPP ofte for seg selv.

I beskrivelsen under omtaler vi det som er mest typisk for diagnosen. Hovedfokus er rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir mindre omtalt. Det kan også være store forskjeller innen diagnosegruppen, slik at ikke alt vi beskriver vil gjelde for alle.

Illustrasjon som viser at sykdommen påvirker underarmer/hender og legger/føtter mest

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.