Myopati (medfødt)

Også kalt kongenitt myopati 

Medfødt myopati er en samlebetegnelse på flere ulike sykdommer med variasjon i alvorlighetsgrad og når symptomene oppstår. Nemalin myopati og central core myopati er eksempler på diagnoser.

Medfødt myopati er en undergruppe av nevromuskulær sykdom.

 

En jente og gutt ligger på magen i snøen og skyter på blink

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.