Medfødt myopati

Også kalt kongenitt myopati 

Medfødt myopati er en samlebetegnelse på flere ulike sykdommer med variasjon i alvorlighetsgrad og når symptomene oppstår. Nemalin myopati og central core myopati er eksempler på diagnoser.

Medfødt myopati er en undergruppe av nevromuskulær sykdom.

 

Kurs

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.