Å vokse opp med utagerende atferd fra et søsken med funksjonsnedsettelse 

Prosjektperiode: 2024  

Prosjektleder: Torun Vatne

Denne studien er en del av Frambus søskenprosjekt (SIBS) 

 

Hva handler prosjektet om?

Studien ønsker å undersøke hvordan informantene har opplevd det å ha blitt utsatt for episoder med fysisk eller verbal utagering fra et søsken med en nevroutviklingsforstyrrelse eller utviklingshemning som gir en annerledes forståelsesramme gjennom oppveksten, og hvordan dette har påvirket deres identitet og relasjoner til andre, både før og nå.

Fysisk utagering kan handle om lugging, dytting, klyping, kloring, slag, spark eller liknende. Verbal utagering kan for eksempel være skriking, trusler, banning eller nedsettende kommentarer. 

Studien ønsker også å kartlegge hvilke støttetiltak informantene har opplevd som nyttige, og hva slags hjelp og støtte de kunne trengt i oppveksten og som unge voksne. 

 

Hvorfor er dette viktig?

Det finnes lite forskning på dette feltet, men forskning fra andre felt tyder på at vold i oppveksten kan føre til ulike psykiske utfordringer senere i livet. Tidligere forskning om søsken til barn med ulike diagnoser viser at søsken kan utvikle stor toleranse, empati og omsorgsevne. Samtidig opplever en del svekket relasjon til egne foreldre, med mindre støtte og utfordrende kommunikasjon om det som er vanskelig. Dette er funnet å være en sentral faktor for den forhøyede risikoen for psykiske helseplager vi ser blant søsken som pårørende. 

Med økt kunnskap vil vi forhåpentligvis kunne gi bedre hjelp til søsken som opplever utagerende atferd fra søsken i fremtiden. 

 

Hvordan vil vi undersøke dette?

Vi ønsker å intervjue søsken mellom 18 og 35 år som har opplevd ulike former for utagerende atferd fra sitt søsken med en nevroutviklingsforstyrrelse eller utviklingshemning. Samtalen vil vare i 1 til 2 timer og vil belyse hvordan søskenets utfordrende atferd har preget deg og ditt liv, din identitet og dine relasjoner, og hvordan du mener barn og unge som vokser opp i en slik situasjon bør ivaretas. 

 

Hvem står bak prosjektet? 

Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Frambu og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ledes av Torun Vatne fra Frambu. Datainnsamlingen gjennomføres av psykologistudentene Kristina Skagen og Marte Rørvik Ryen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, som vil skrive hovedoppgaven sin på bakgrunn av studien. Førsteamanuensis Guro Brokke Omland vil veilede studentene sammen med Vatne. 

 

Vil du vite mer eller delta?

Ta kontakt med prosjektleder Torun Vatne på telefon 64 85 60 00 eller e-post til tva@frambu.no

.

.

Vil du dele dette med noen andre?