Kartlegging av kognitiv funksjon hos barn og unge med Charcot-Marie-Tooths sykdom

Hva vil vi undersøke?

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å se nærmere på den kognitive profilen hos barn og unge med Charcot-Maria-Tooths sykdom (CMT).
.

Hvorfor gjør vi dette?

Charcot-Marie-Tooths sykdom er en sjelden, nevromuskulær sykdom og den vanligste formen for arvelig nevropati. I beskrivelser av diagnosen blir ofte bare fysiske symptomer beskrevet. Samtidig tyder forskning på at noen voksne med diagnosen også kan oppleve kognitive vansker. I dette prosjektet vil vi derfor se nærmere på kognitiv profil hos barn og unge med CMT..

Mer informasjon om prosjektet kommer i løpet av våren 2021.
.

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er et samarbeid mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Prosjektet er støttet av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med Gry Line Tokerud Bakke på e-post til gtb@frambu.no.
(NB: unngå å dele sensitiv informasjon på e-post)

.

Vil du dele dette med noen andre?