Foreldredeltakelse - kunnskap om barnets diagnose, utviklingsmuligheter og målsetningsarbeid

Prosjektleder var spesialpedagog Monica Andresen.
(Telefon 63 00 13 36 og e-post moa@frambu.no)

Utviklingsprosjektet ble påbegynt i 2013 og avsluttet i juni 2014, omfattet å finne gode strategier i møte med de yngste barna. Det ble satt fokus på praktisk og refleksjonsrettet arbeid med barn under 3 år og deres foreldre som deltar på brukerkurs på Frambu.

Prosjektets mål var å utvikle et arbeidsverktøy som kan benyttes under brukerkurs på Frambu, slik at det pedagogiske arbeidet med de yngste barna, knyttes sammen med det faglige innholdet for foreldrene. Å knytte det praktiske arbeidet med barna til temaer som foreldre får presentert på forelesninger og i gruppesamtaler, var en målsetning som ble nedfelt i prosjektet Kurs på Frambu i 2009.

Hensikten med prosjektet var å:

  1. Øke foreldrenes kunnskap om eget barn og diagnose.
  2. Øke Frambus ansatte sin kunnskapsbaserte fagutøvelse gjennom å utvikle en systematisk arbeidsform.

Gjennom prosjektet ble det utviklet et arbeidsverktøy. Dette danner grunnlaget for 2 kurs som settes opp i kursplanen 2015 for familier med småbarn under 3 år.

Her finner du sluttrapporten fra prosjektet

Vil du dele dette med noen andre?