Forskernettverk

Representanter fra Frambus ansatte deltar i ulike typer forskernettverk:

 

Genotype og fenotype ved sjeldne tilstander:

Frambus representant i denne forskergruppen er pediater/overlege Øivind Juris Kanavin

Kontaktopplysninger: 64 85 60 54 eller oka@frambu.no

Dette er et forskernettverk på OUS, Institutt for genetikk, seksjon for klinisk genetikk.

 

BarnsBeste- somatikknettverket:

Frambus representant i nettverket er psykolog Torun M. Vatne PhD

Kontaktinformasjon: 64 85 60 00 eller Torun.Vatne@frambu.no

Dette nettverket møtes en gang i halvåret. Her er det deltakere fra pasientorganisasjoner, helseforetak og fra sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

 

OCHER (Oslo Communication in Healthcare Education and Research):

Frambus representant i nettverket er psykolog Torun M. Vatne PhD

Kontaktinformasjon: 64 85 60 00 eller Torun.Vatne@frambu.no

I dette nettverket deltar forskere fra Akershus universitetssykehus (HØKH) og Universitetet i Oslo (Iinstitutt for klinisk medisin).

Nettverket har årlige tre dagers seminarer med presentasjon av forskning innen feltet klinisk kommunikasjon med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige og USA.

English version:

Oslo Communication in Healthcare Education and Research group is the name for an established collaboration between two parties. One is a health services research unit (named HØKH) located at Akershus University Hospital and connected to the Institute for Clinical Medicine at the University of Oslo.

 

Internasjonal gruppe som arbeider med VR-CoDES:

Frambus representant i nettverket er psykolog Torun M. Vatne PhD

Kontaktinformasjon: 64 85 60 00 eller Torun.Vatne@frambu.no

Dette er et nettverk som arbeider med koder vedrørende forskning på emosjonell dialog mellom pasienter og klinikere.

Nettverket møtes i workshop i Verona en gang i året

 

Nasjonalt forskernettverk på helsekompetanse hos barn og unge:

Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg PhD.

Kontaktinformasjon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no

Dette er et nettverk for de som forsker på helsekompetanse hos barn og unge på tvers av diagnoser og fagfelt. Nettverket ble startet i 2021 og er ledet av Kristin Haraldstad (Universitetet i Agder), Sølvi Helseth (OsloMet) og Kirsti Riiser (OsloMet).

Nasjonalt forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse

Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg PhD.

Kontaktinformasjon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no

Dette er et nettverk som ledes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse: https://mestring.no/nettverk/forskernettverk/

Alle som har interesse av forskning på læring, mestring og helsekompetanse kan bli med i nettverket.

Nasjonalt nettverk for helsekompetanseforskning

Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg PhD.

Kontaktinformasjon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no

Dette er et nettverk for alle som forsker på helsekompetanse på tvers av fagfelt.

Dette nettverket ledes av Kjell Sverre Pettersen (OsloMet)

Nettverk for pårørendeforskning

Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg PhD, som også sitter i referansegruppen for nettverket.

Kontaktinformasjon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no

Nettverket ledes av Universitetet i Stavanger: https://www.uis.no/nb/nettverk-parorendeforskning

Vil du dele dette med noen andre?