Forskernettverk

Representanter fra Frambus ansatte deltar i ulike typer forskernettverk:

.

 • BarnsBeste – somatikknettverket
  Frambus representant i nettverket er psykolog/forsker Torun M. Vatne
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 00 eller tva@frambu.no.
  Dette nettverket møtes en gang i halvåret, med deltakere fra pasientorganisasjoner, helseforetak og fra sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
  .
 • BUPgen – Genotype og fenotype ved sjeldne tilstander
  Frambus representant i gruppen er spesialpedagog/forsker Heidi E. Nag
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 62 eller hel@frambu.no.
  Dette er et forskernettverk på OUS, Institutt for genetikk, seksjon for klinisk genetikk. Les mer om nettverket her
  .
 • CHIP – Children in Palliative Care (Barn i palliasjon)
  Frambus representant er klinisk ernæringsfysiolog/stipendiat Gro Trae.
  Kontaktinformasjon: Telefon 63 00 13 44 eller gtr@frambu.no.
  CHIP er et tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra klinisk praksis, høyere utdanning, forskning og brukerrepresentanter. Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er også tilknyttet CHIP og deltar i ulike prosjekter. Nettverket møtes to ganger i året og ledes av førsteamanuensis Anette Winger ved OsloMet.
  .
 • Ernæring og utviklingshemming
  Frambus representant i dette fag- og forskningsnettverket er klinisk ernæringsfysiolog/forsker Marianne Nordstrøm.
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 47 eller mal@frambu.no.
  Dette er et nasjonalt fag- og forskningsnettverk som jobber med å fremme god ernæringspraksis til personer med utviklingshemming.
  .
 • Nasjonalt forskernettverk på helsekompetanse (HELINOR)
  Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no.
  Dette er et nettverk for de som forsker på helsekompetanse på tvers av diagnoser og fagfelt. Nettverket ble startet i 2021 og ledes av Linda Stein vedUniversitetet i Tromsø. Forskernettverket har egen side på Facebook: HELINOR – forskningsnettverk for helsekompetanse
  .
 • Nasjonalt nettverk for helsekompetanseforskning
  Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no.
  Dette er et nettverk for alle som forsker på helsekompetanse på tvers av fagfelt. Nettverket ledes av Kjell Sverre Pettersen ved OsloMet.
  .
 • Nasjonalt forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse
  Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg 
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no.
  Dette er et nettverk som ledes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Alle som har interesse av forskning på læring, mestring og helsekompetanse kan bli med i nettverket. Les mer om nettverket og hvordan du kan delta her
  .
 • Nettverk for pårørendeforskning
  Frambus representant er sosionom/forsker Una Stenberg, som også sitter i referansegruppen for nettverket.
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 00 eller ust@frambu.no.
  Nettverket ledes av Universitetet i Stavanger. Les mer om nettverket her
  .
 • OCHER (Oslo Communication in Healthcare Education and Research)
  Frambus representant i nettverket er psykolog/forsker Torun M. Vatne
  Kontaktinformasjon: Telefon 64 85 60 00 eller tva@frambu.no.
  I dette nettverket deltar forskere fra Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus og fra Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
  Nettverket har årlige tre dagers seminarer med presentasjon av forskning innen feltet klinisk kommunikasjon med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige og USA.
  .
  English version: Oslo Communication in Healthcare Education and Research group is the name for an established collaboration between two parties. One is a health services research unit (HØKH) located at Akershus University Hospital and connected to the Institute for Clinical Medicine at the University of Oslo.

  .

Vil du dele dette med noen andre?