Forskernettverk

Representanter fra Frambus ansatte deltar i ulike typer forskernettverk:

 

Genotype og fenotype ved sjeldne tilstander:

Frambus representant i denne forskergruppen er pediater/overlege Øivind Juris Kanavin

Kontaktopplysninger: 64 85 60 54 eller oka@frambu.no

Dette er et forskernettverk på OUS, Institutt for genetikk, seksjon for klinisk genetikk.

 

BarnsBeste- somatikknettverket:

Frambus representant i nettverket er psykolog Torun M. Vatne PhD

Kontaktinformasjon: 64 85 60 00 eller Torun.Vatne@frambu.no

Dette nettverket møtes en gang i halvåret. Her er det deltakere fra pasientorganisasjoner, helseforetak og fra sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

 

OCHER (Oslo Communication in Healthcare Education and Research):

Frambus representant i nettverket er psykolog Torun M. Vatne PhD

Kontaktinformasjon: 64 85 60 00 eller Torun.Vatne@frambu.no

I dette nettverket deltar forskere fra Akershus universitetssykehus (HØKH) og Universitetet i Oslo (Iinstitutt for klinisk medisin).

Nettverket har årlige tre dagers seminarer med presentasjon av forskning innen feltet klinisk kommunikasjon med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige og USA.

English version:

Oslo Communication in Healthcare Education and Research group is the name for an established collaboration between two parties. One is a health services research unit (named HØKH) located at Akershus University Hospital and connected to the Institute for Clinical Medicine at the University of Oslo.

 

Internasjonal gruppe som arbeider med VR-CoDES:

Frambus representant i nettverket er psykolog Torun M. Vatne PhD

Kontaktinformasjon: 64 85 60 00 eller Torun.Vatne@frambu.no

Dette er et nettverk som arbeider med koder vedrørende forskning på emosjonell dialog mellom pasienter og klinikere.

Nettverket møtes i workshop i Verona en gang i året

Vil du dele dette med noen andre?