Ønsker du bistand fra Frambu i arbeidet med en prosjektoppgave eller en master- eller en doktorgrad?

Vi er setter stor pris på studenter som ønsker å undersøke ulike forhold knyttet til en eller flere av diagnosene Frambu jobber med eller om hvordan det kan være å leve med en sjelden diagnose eller å være pårørende eller tjenesteyter til personer med slike diagnoser. Frambu ser derfor positivt på henvendelser angående eksterne oppgaver og master- eller doktorgradsarbeider. Henvendelsene kan for eksempel dreie seg om:

  • bistand ved valg og utarbeiding av tema for oppgave
  • diagnoseinformasjon
  • datainnhenting fra Frambu eller rekruttering av intervjuobjekter
  • ønske om veiledning fra Frambu
  • anbefaling av litteratur

 

Henvendelser om bistand kan rettes direkte til forskningskoordinator Krister Fjermestad på kfj@frambu.no. Han kan også være behjelpelig med å formidle kontakt med andre relevante fagpersoner på Frambu.

Vil du dele dette med noen andre?