Beskrivelse av TBCK-relatert utviklingshemning

TBCK-relatert utviklingshemming er en nylig beskrevet sjelden arvelig tilstand. Den skyldes en forandring i TBCK-genet som leder til en hjerneutviklingsforstyrrelse som gir generell utviklingshemming. Noen er mildere rammet, med lett grad av utviklingshemming, lette autistiske trekk og lette motoriske problemer. Denne tilstanden er stabil. Andre har moderat til alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, hjernemisdannelser og hjerneatrofi, uttalt muskelsvakhet epilepsi og pusteproblemer. Disse har ofte økende symptomer over tid og en forkortet forventet levealder er beskrevet (1).

Diagnosen ble første gang beskrevet i 2016 (2). Om lag 40 personer med diagnosen er beskrevet i faglitteraturen pr 2020 (3).

Forekomst

Dette er en ultrasjelden diagnose. Forekomsten er rundt 1 pr million (4). Pr 2020 kjenner vi kun én person med TBCK-relatert utviklingshemming i Norge.

Årsak

TBCK genet koder for et protein som er svært viktig for styring av cellenes aktivitet. Mangler proteinet, kan det føre til feilrgulering i signalveien mTOR (mammalian Target Of Rapamycin). Dette er en viktig signalvei som finnes i alle kroppens celler og er involvert i cellevekst, cellevandring, celledifferensiering og energiomsetning. Mangel på TBCK-protein påvirker spesifikt nedbrytningen av de spesielle sukkerforbindelsene oligosakkarider. Dette fører til en opphopning av disse i cellene.

Arvelighet

TBCK er autosomalt recessivt nedarvet. Genetisk veiledning anbefales.

Symptomer komplikasjoner og forløp

Uttalt muskelslapphet ved fødsel er vanlig. Det samme er svelge- og tyggevansker og svært sen psykomotorisk utvikling. Moderat til alvorlig grad av utviklingshemming er beskrevet, og mange utvikler ikke verbalt ekspressivt språk. Uttalt muskelsvakhet med pustevansker hvor bruk av pustehjelpemidler kan være nødvendig er beskrevet. Det samme er synsvansker. Ofte påvises forandringer i lillehjernen og i hjernens hvite substans ved MR-undersøkelse. Epilepsi forekommer. Benskjørhet, hyperkolesterolemi og hyppige urinveisinfeksjoner er beskrevet. Ansiktstrekkene har tendens til å bli grovere med årene.

Behandling

Det finnes til nå ingen årsaksrettet behandling. Behandlingen må derfor rettes mot de symptomene som oppstår. Grunnet tilstandens alvorlighetsgrad, og at det kan være økende symptomer over tid og at nye symptomer kan oppstå underveis, bør oppfølgingen være relativt hyppig og systematisk og tverrfaglig sammensatt, slik det kan gjøres i barnehabiliteringstjenesten.
.

.
Referanser

  1. Ortiz-González XR, Tintos-Hernández JA, Keller K, et al. Homozygous boricua TBCK mutation causes neurodegeneration and aberrant autophagy. Ann Neurol. 2018;83(1):153-165. doi:10.1002/ana.25130
  2. Bhoj EJ, Li D, Harr M, et al. Mutations in TBCK, Encoding TBC1-Domain-Containing Kinase, Lead to a Recognizable Syndrome of Intellectual Disability and Hypotonia. Am J Hum Genet. 2016;98(4):782-788. doi:10.1016/j.ajhg.2016.03.016
  3. Ortiz-González XR, Tintos-Hernández JA, Keller K, et al. Homozygous boricua TBCK mutation causes neurodegeneration and aberrant autophagy. Ann Neurol. 2018;83(1):153-165. doi:10.1002/ana.25130 tbckfoundation.com, TBCK information sheet
  4. Orpha.net

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i oktober 2020

.

Vil du dele dette med noen andre?