Collage med fire bilder som viser ulike aktiviteter i gymsal, ute og i basseng

Aktivitet og deltakelse

Her kan du lese om tilrettelegging for deltakelse i aktiviteter i blant annet barnehage, skole og fritid. I artiklene i menyen finner du råd og eksempler fra Frambu og en oversikt over andre nyttige ressurser for å fremme aktivitet og deltakelse for alle.

Klikk på bildet under for å se flere videoer om tilrettelegging for deltakelse

Bilde av en person i en lysåpning

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med dette temaet. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

Vil du dele dette med noen andre?