Akuttplan

Personer med alvorlige eller fremadskridende diagnoser eller andre tilstander som gjør at man bør være forberedt på akutte situasjoner, kan ha nytte av at alle rundt samarbeider godt om tiltak som kan bli nødvendige – og gjerne også utarbeide en akuttplan for sannsynlige eller mulige hendelser. Her gir vi råd om hvordan man kan gå frem for å lage en slik plan.

Vil du dele dette med noen andre?