Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Illustrasjon av person på sykehus med fagpersoner rundt

Personer som har livstruende sykdom eller er i livets siste fase, kan få utfordringer av fysisk, psykisk, sosial eller eksistensiell art. Dette kan også påvirke familie, venner og kolleger.

Helsetjenesten har ansvar for å gi god behandling og omsorg i et helhetlig perspektiv, helt frem til livets avslutning. Alder, diagnose eller hvor i landet du bor skal ikke være utslagsgivende for kvaliteten på tjenesten.

Les mer om tilbudet som finnes i denne rapporten fra Helsedirektoratet:
Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene

 

Denne artikkelen ble sist oppdatert 24. april 2018

Vil du dele dette med noen andre?